Tworzymy w zgodzie z naturą i szanujemy ład urbanistyczny

New Design – pędzimy ku przyszłości

36 lat doświadczeń na rynku

System ekranów dźwiękochłonnych

Słup

Nośne kolumny wspierające panele są wykonane ze stalowych walcowanych profili HEA (Hbr) 160 – HEA (Hbr) 220 lub prefabrykatów betonowych w kształcie „H”.

Prefabrykowany betonowy słup

• Beton: C 30/37 ? XF4.
• Długość: 200?600 cm.
• Obróbka powierzchni: może być wykonana w kolorze lub pomalowana farbą.
• Długość konstrukcji jest uzależniona od dokumentacji projektowej, max.długość 6 m.
• Możliwość dostawienia słupów w celu zmiany lini ściany pod kątami 15°, 30°, 45°, 60°, 75° a 90°
• Jego kształt stały dla wszystkich rodzajów ekranów.
• Powierzchnia i kolorystyka słupów jest zmienna.
• Kolor kolumny uzyskuje się przez rozpylanie specjalną farbą lub dodanie barwnika do betonu podczas produkcji
• Aby zmodyfikować powierzchnię betonową kolumny należy skorzystać ze specjalnej matrycy wstawionej do formy podczas odlewania kolumny z betonu.
• Sposób zbrojenia w kolumnie od długości kolumny i sposobu montowanie do niej paneli PHS.
• W górnej części kolumny jest umieszczony otwór, w którym znajduje się uchyt do jej podnoszenia
• W przypadku montażu wzdłuż torów kolejowych słupy posiadają specjalne gwintowane baryłki w celu ich połączenia z kolejnymi ekranami akustycznymi.

talowy

• Typ HEA, HEB 160 – 220
• Długość: według obliczeń statystycznych
• Powierzchnia ochronna:
o Piaskowanie Sa 2,5 dla normy ČSN ISO 8501
o Z odcynkowanej ogniowo – 80 µm
o 2k-DB EG – 100 µm
o 2K-DC lack – 80 µm
• Wymiary kolumny i jej typ podano w dokumentacji projektowej i zależy od wyboru paneli akustycznych i wysokości ekranów
• Słupy są montowane w pozycji pionowej. Do ich regulacji jest w górnej części kolumny umieszczony gwintowany otwór służący do regulacji .
• Dolan część kolumny jest osadzona w kielichu i jest montowana do fundamentu. Ta część kolumny nie jest częścią powierzchni panela. Powierzchnia ochronna zaczyna się 10 mm powyżej fundamentu.
• Wykończenie powierzchni jest uzależnione od projektu i wymagań zamawiającego.
• Po osadzeniu kolumny i zamontowaniu paneli należy sprawdzić czy nie została uszkodzona powierzchnia ochronna