Tworzymy w zgodzie z naturą i szanujemy ład urbanistyczny

New Design – pędzimy ku przyszłości

36 lat doświadczeń na rynku

System ekranów dźwiękochłonnych

Główne zalety systemu Liadur:

1. Wysoka izolacja akustyczna:

• DLR> 45 dB
• Izolacja akustyczna innych materiałów jest zwykle niższa ze względu na ich niższą gramaturę;
• Stopień pochłaniania dźwięku zależy od grubości warstwy pochłaniającej i kształtu fali. Osiągnięte wartości klasyfikują elementy przeciwhałasowe do kategorii A2 – A5 (zgodnie z EN 1793-1);
• Dwustronne pochłanianie hałasu: System Liadur oferuje również dwustronne ściany absorpcyjne w różnych wariantach powierzchni.

2. Łatwość instalacji:

• Ściany są montowane bez użycia śrub, gwoździ itp. Obie płyty są łączone fabrycznie, eliminując w ten sposób ryzyko poluzowania materiału łączącego elementy.

3. Minimalne wymagania konserwacyjne:

• Ze względu na właściwości i strukturę śródmiąższowej warstwy chłonnej utworzonej przez kruszywo Liapor działania wilgoci i chemicznych środków odladzających nie są zauważalne na ścianach Liadur. Przy czym swobodne przenikanie wilgoci opadowej do szczelin między ziarnami powoduje efekt samooczyszczenia powierzchni warstwy chłonnej.

4. Wytrzymałość na długoletnią eksploatację:

• Odporność na ciepło części betonowych;
•W przeciwieństwie do drewnianych i innych systemów przeciwdźwiękowych ściany Liadur są odporne na wysokie temperatury i ogień.

5. Duży wybór w projektach architektonicznych

•Zastosowana technika formowania pozwala na stworzenie dowolnego kształtu i profilu części na przykład w formie trapezu, trójkąta, łuku, podczas gdy inne systemy mają ograniczone możliwości w tym zakresie;
• Różnorodność kolorów- kolorując części już podczas produkcji lub natryskiwania na placu budowy, można uzyskać różne odcienie kolorów.

6. Zachowanie ekologicznych standardów podczas tworzenia ekranów:

• Idealna powierzchnia do wspinania się dla roślin;
• Chropowata powierzchnia części stanowi odpowiedni warunek łatwej uprawy roślin pnących i zieleni, podczas gdy większość innych systemów wymaga struktur pomocniczych do uprawy ekologicznej;
• Eliminacja ryzyka uderzenia ptaka, jak w przypadku przezroczystych plastikowych lub szklanych ścian.

7. Zmniejszenie emisji spalin:

• Bariery akustyczne Liadur nie tylko zmniejszają obciążenie hałasem powodowane przez ruch drogowy, ale mogą również znacząco przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska. Ludzie mieszkający w pobliżu głównych dróg są narażeni nie tylko na wysoki poziom hałasu, ale także na zanieczyszczone powietrze, które jest spowodowane transportem lądowym i emisjami spalin zawierającymi tlenki azotu NOx.
• System Liadur wykorzystujący technologię TX Active jest całkowicie innowacyjnym rozwiązaniem zmniejszającym zanieczyszczenie powietrza. Ta technologia wykorzystuje naturalny proces fotokatalizy. Rozkłada wiele substancji, w tym zanieczyszczenia powietrza, za pomocą światła. Ponieważ proces fotokatalizy jest powolny w warunkach naturalnych, szybkość reakcji można przyspieszyć za pomocą fotokatalizatora, którym jest dwutlenek tytanu TiO2. Jest aktywowany przez promieniowanie UV-A i może rozkładać gazowe tlenki azotu NOx.