Tworzymy w zgodzie z naturą i szanujemy ład urbanistyczny

New Design – pędzimy ku przyszłości

36 lat doświadczeń na rynku

System ekranów dźwiękochłonnych

Parametry akustyczne

Pod względem izolacyjności akustycznej prefabrykaty klasyfikowane są jako Wysokiej jakości bariery dźwiękoizolacyjne, a pod względem pochłaniania dźwięków są sklasyfikowane jako wysoce dźwiękochłonne.

Parametry akustyczne ekranów dźwiękochłonnych Liadur są następujące:

a) prefabrykat LIADUR-niska fala:
– izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych DLR > 45,0 dB
– pochłanialność akustyczna DL = 8 dB
b) prefabrykat LIADUR-wysoka fala:
– izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych DLR > 45,0 dB
– pochłanialność akustyczna DL = 10 dB
c) prefabrykat LIADUR- równa powierzchnia:
– izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych DLR > 45,0 dB
– pochłanialność akustyczna DL = 4 8 dB (wg grubości warstwy pochłaniającej)