Tworzymy w zgodzie z naturą i szanujemy ład urbanistyczny

New Design – pędzimy ku przyszłości

36 lat doświadczeń na rynku

System ekranów dźwiękochłonnych

Podstawy ekranów akustycznych Liadur

Podstawy ekranów dźwiękochłonnych Liadur są wykonywane na 3 sposoby: wykorzystanie pali wwierconych w ziemię, Fundament wiercone do konstrukcji betonowych, betonowe lub prefabrykowane fundamenty.

Prefabrykowane fundamenty

Montowanie kolumn do betonowych fundamentów jest wykonywane głownie na obszarach, gdzie nie ma możliwości wwiercania w ziemi i zamontowania tam pali, w miejscach gdzie nie można dotrzeć wiertnicą oraz gdzie są trudne warunki ( np. w sąsiedztwie linii kolejowych). Minimalna ich wysokość to 80 cm. Mogą być prefabrykowane i monolityczne. Kolumny są osadzane zazwyczaj do wykonanego elementu w kształcie kielicha o głębokości 550 mm. Czasami są montowane przed wylaniem betonu. Wymiary stopy, typ zbrojenia i rodzaj betonu są podane w dokumentacji projektowej. Zazwyczaj jest to sieć stóp osadzonych w dolnej powierzchni.
Używany beton: C 30/37 ? XF4

Słupy stalowe (wiercone w głąb ziemi)

Średnica odwiertu i głębokość zależy od wysokości ekranów akustycznych , rodzaju gleby i typu kolumny. Wynika to to z wyliczenia statyki ekranów.
Do wiercenia w ziemi wykorzystuje się specjalne wiertnice, a otwory zalewa się betonem C 25/30 na poziomie około 700 mm poniżej górnej powierzchni słupów, gdzie następnie geodezyjnie wyznacza się środek słupa, wykonany odwiert oraz osadzony sworzeń montażowy. Następnie należy osadzić słupek, wyrównać go w pionie oraz go zabetonować (c 30/37- 3b) do ostatecznego poziomu.
Odwiert jest zazwyczaj zbrojony koszem zbrojeniowym spiralnym z prętów 8 mm, zbrojonym podłużnymi prętami 20mm. Spirala ma standardowy skok 300 mm, który w górnej części odwiertu, na odcinku ostatnich 80 cm poszerza się na 150 mm. Profile prętów są kierunkowe. Dokładna propozycja zbrojenia określona została w DP.

Fundament wiercony do konstrukcji

Średnica odwiertu zależy od wymiarów wykorzystanych słupów oraz produkowanych otwornic. Głębokość odwiertu i jego średnica określona została w dokumentacji projektowej według obliczeń statycznych. Po osadzeniu słupa następuje betonowanie. Głębokość odwiertu wynosi zazwyczaj 300 mm.